Olika sorts golfklubbor

När man spelar golf använder man sig av fyra olika typer av golfklubbor, vilka alla har olika användningsområde. Vilken typ av klubba man använder beror dels på underlaget och dels på hur långt bollen behöver slås. De olika typerna delas in i träklubbor, järnklubbor, putters och wedgeklubbor.

Golfklubbor för lång- och medeldistans

Träklubbor tillverkas, trots namnet, inte längre i trä, utan består av ihålig metall som ibland fylls med ett skum för att få rätt densitet. De är de klubbor som har längst skaft och används därför till de längsta slagen under1fa0005df6f5c2dd753 en golfrunda. Drivern, vilket är den klubba som används för att slå ut bollen från tee, är en av de mer använda träklubborna.

Järnklubbor är till för medellånga slag som kräver högre precision och består av solid metall. Beroende på skaftets längd kan järnklubborna användas både från fairway eller i närheten av green. Klubbhuvudets vinkel är också avgörande för hur järnklubborna används, och de med större lutning kan användas då man behöver slå ut golfbollen från en tuffare terräng.

Klubbor som används vid kortare distanser

Wedgeklubbor används först och främst till att få upp bollen ur knepiga lägen, som till exempel sandbunker eller ruff. Ordet wedge kan översättas till ”kil”, och det stämmer bra överens med klubbans användningsområde. Tack vare sin speciella form med kraftig lutning och platt botten skjuts den in under golfbollen och ger den ett högt lyft så att den kan lämna den svåra terrängen. Det finns olika wedgeklubbor för olika ändamål så det är inte ovanligt att ha flera stycken med sig på golfbanan.

Putters används när man tagit sig nära hålet. Klubban har hög precision, men inte särskilt stor räckvidd och lämpar sig därför dåligt för längre slag, eller slag ur tuff terräng. Även putters finns i en mängd varianter, men alla har ett i det närmaste platt huvud eftersom man inte vill att bollen ska lyfta från underlaget. Om bollen stannar kvar på marken innebär det att precisionen blir mycket bättre eftersom man bara behöver tänka tvådimensionellt.