De olika delarna av golfbanan

Utslagsplatsen

Den här delen av banan kalla1983-golfballs ofta för tee, och består antingen av en gräsplätt eller en plastmatta. Från tee slår man ut bollen på resten av golfbanan och hur bra det går vid utslaget har stor inverkan på slutresultatet. Ofta kan man
som hobbyspelare välja på flera olika utslagsplatser av olika svårighetsgrad, och dessa brukar vara indelade efter kön och ålder. Man måste inte använda just den utslagsplats man stämmer in på rent demografisk utan det är snarare vägledande. Damer kan utan problem använda herrarnas utslagsplats och tvärtom, och det viktigaste är att man väljer den plats som bäst passar ens nuvarande förmåga.

Fairway

Den del av golfbanan som ligger mellan utslagsplatsen och hålet kallas för fairway. Fairwayen består av kortklippt gräs som gör det lätt att slå bollen närmare hål, men förekommer inte på alla banor. Kortare banor saknar ofta fairway eller har en väldigt kort variant eftersom man ofta hamnar i närheten av hålet redan vid första slaget.

Green

När man närmar sig banans hål kommer man att hamna på green. Där är gräset extra kortklippt för att det ska gå bra att använda sig av putters. Samtidigt brukar greenen ha ojämnt underlag med små kullar vilket ska försvåra den sista delen av banan och gör att det ofta krävs mer än ett försök för att få bollen i hål.

Ruff

Runtom både fairway och green finns ett område med tjockt och oklippt gräs. Delen kallas för ruff, efter engelskans ”rough” som betyder ”svår eller ojämn” och är ofta mycket svår att slå sig ur. Hur lätt det är att hamna i ruffen beror på banans svårighetsgrad. Vid svåra banor kan finnas en mycket smal fairway där man mer eller mindre bör räkna med att hamna i ruffen.

Sandbunker

Utmed golfbanan kan man stöta på ett svårt hinder i form av en sandbunker. Denna består av finkornig sand och är ofta nedsänkt jämfört med resten av banan, så att man inte bara behöver slå bollen ur sanden, utan också få den högt upp i luften för att återvända till green eller fairway.