Golfens moderna historia

Precis som vid dateringen av de flesta sporter är det svårt att veta exakt när golfen uppfanns. Liknande sporter, där man med hjälp av en klubba ska slå iväg en liten boll så långt som möjligt, har förekommit under antiken i så vitt skyates-y-golfilda länder som Kina och Romarriket.

Vad som däremot är säkert är att den moderna varianten av golf uppfanns i Skottland under medeltiden, och man har funnit skrivna berättelser om golf från 1400-talet. Till skillnad från tidigare varianter av spelet så gällde det i Skottland att slå ner bollen i ett hål i marken, precis som i nutidens golfspel.

Omoralisk sport

Golfen blev snabbt populär bland många skottar, men kronan var mindre förtjust. Sporten ansågs vara meningslös och riskerade att förleda ungdomen samt ledde till okristligt beteende då många spelade golf under sabbaten. Därför förbjöds allmänheten spela golf och andra ”omoraliska” sporter som fotboll under delar av 14- och 1500-talet, även om kungligheterna själv gärna spelade.

Sporten spreds via kolonierna

Den alltmer populära sporten kom att spridas till både Wales och England tack vare adelns och kungligheternas spelande på varandras ägor. Därifrån fick sig sedan sporten en rejäl spridning då kolonialister förde den med sig till alla Storbritanniens kolonier i Afrika, Asien och Västindien.

Under slutet av 1800-talet var golf vanligt förekommande både på Irland och Storbritannien, såväl som Kanada, Sydafrika, Singapore, Australien och Nya Zeeland. Även i andra länder var det vanligt att erbjuda golfbanor vid större hotell som ofta besöktes av brittiska gäster. I Skandinavien började golfen växa fram vid sekelskiftet 1800-1900 och Danmark och Sverige var de första skandinaviska länderna som anlade golfbanor.

Golfen slog inte igenom i USA förrän under 1920- och 30-talet då antalet golfklubbar ökade lavinartat, men landet har sedan dess blivit ett av de mest aktiva inom sporten. Tack vare genomslaget i USA fick man äntligen en standardiserad regelbok som fastställde golfbollens vikt och utseende – tidigare hade man fått använda de dimensioner, vikter och material man själv velat vilket gjorde att sporten skilde sig mycket från golfbana till golfbana.